X – Davey Davis

£10.99

Dyddiad Cyhoeddi: 27ain Hydref 2022

Yn bortread o arswyd gwleidyddol a phleserau treisgar ar draws Efrog Newydd, mae X yn nofel sy’n ymchwilio i feddyliau cymeriadau ar yr ymylon.

Mae’r byd yn dod i ben ac mae Lee yn treulio’u dyddiau’n gweithio i gorfforaeth a’u nosweithiau’n crwydro strydoedd Brooklyn yn gwrando ar bodlediadau trosedd. Ond mae popeth yn newid pan mae Lee yn cael eu llusgo i barti gan eu ffrind gorau, lle maen nhw’n ffeindio’u hunain yng nghrafangau X. Pan mae Lee yn chwilio amdani eto, does dim golwg ohoni.

Ynghanol y cyfyngiadau ar hawliau sifil, ymfudwyr a ffoaduriaid, mae llywodraeth yr UDA wedi dechrau annog ‘allforio’ dinasyddion annymunol – yr anghydffurfwyr, y radical a’r anllywodraethol. Gall X fod ymhlith y rhai sy’n gadael, os na fydd Lee yn dod o hyd iddi.


Release Date: 27th October 2022

A thrilling portrait of political terror and the violent pleasures found in warehouses, bathrooms, and dungeons across New York City, X is a novel that delves into the psyches of characters on the margins.

The world is ending, and down-and-out sadist Lee spends their days working for a big corporation and their nights wandering the streets of Brooklyn listening to true crime podcasts. But everything changes when Lee is dragged to a warehouse party by their best friend, where they find themself in the clutches of the seductive and bloodthirsty X. When Lee seeks her out again, she’s nowhere to be found.

Amid the steady constriction of civil rights and the purging of migrants and refugees, the U.S. government has recently begun encouraging the semi-voluntary “exporting” of undesirable citizens—the radicalized, the dissident, and the ungovernable. Word has it that X may be among those leaving. If Lee doesn’t track her down soon, she may be gone forever.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top