Welsh Boys Too – John Sam Jones

£6.99

RHYBUDD: Mae’r casgliad o straeon byr yma yn cynnwys portreadau o ddefnydd cyffuriau ac alcohol, homoffobia, noethni, rhyw, godineb, camdrin plant (rhywiol), trais rhywiol, marwolaeth a chyfeiriadau i hil-laddiad a chaethwasiaeth.

Dilynwch fywydau wyth fachgen o Gymru, a’i phrofiadau o fod yn hoyw yn y wlad.


CONTENT WARNING: This collection of short stories contains depictions of drug and alcohol use, homophobia, nudity, sex, adultery, child abuse (sexual), sexual assault, rape, death and references to genocide and slavery.

A collection of short stories about the lives and experiences of eight gay men in Wales.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.