The Adventures of China Iron – Gabriela Cabezón Cámara, Fiona Mackintosh + Iona Macintyre

£9.99

RHYBUDD: Mae’r nofel yma yn cynnwys defnydd o gyffuriau ac alcohol, hiliaeth, rhywiaeth, homoffobia, rhyw, trais, artaith, casineb yn erbyn anifeiliaid, camdrin rhywiol o blant a thrais rhywiol.

Ymunwyd China Iron â Liz, menyw Albanaidd, mewn gwest ar draws tir Yr Ariannin.  Ar eu taith, mae ein prif gymeriad yn syrthio mewn cariad, yn derbyn addysg am erchyllterau’r Ymerodraeth Brydeinig ac yn darganfod teulu a chymuned newydd i’w hun.

The Adventures of China Iron oedd y pedwarydd llyfr y dewison am glwb darllen Paned, Queer as Books.


CONTENT WARNING: This novel contains depictions of drug and alcohol use, racism, sexism, homophobia, sex, violence, torture, animal cruelty, child sexual abuse and rape.

Joining Scottish adventurer, Liz, China Iron ventures across the Argentinian plaines in the 1800s, on a quest.  On her journey, she falls in love, discovers abominable truths about colonialism and empire and discovers a new family and community.

The Adventures of China Iron is fourth book selected as part of Paned o Gê’s digital book club, Queer as Books.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.