Skip to content

Y Pump: Tim – Elgan Rhys + Tomos Jones

£5.99

Rhybudd: Mae’r llyfr yma yn cynnwys themâu ac iaith gref a all beri gofid i rai a chyfeiriadau at orbryder, hunananafu ac ymosod gorfforol.

Dyma’r gyntaf o bum nofel yng nghyfres Y Pump. Mae Tim ar fin cyrraedd Ysgol Gyfun Llwyd ar ddechrau Blwyddyn 11. A fydd ei griw o ffrindiau newydd yn gallu ei helpu i ffeindio cysur?


Content warning: This book contains strong language and themes that may be upsetting to some and references to anxiety, self harm and physical assault.

The first of five novels in the series Y Pump. Tim is about to enter Year 11 in Ysgol Gyfun Llwyd, but will his crew of new friends be able to help him find solace?

Add to CompareAdded
Categories: ,

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.