Y Pump: Tim – Elgan Rhys + Tomos Jones

£5.99

Rhybudd: Mae’r llyfr yma yn cynnwys themâu ac iaith gref a all beri gofid i rai a chyfeiriadau at orbryder, hunananafu ac ymosod gorfforol.

Dyma’r gyntaf o bum nofel yng nghyfres Y Pump. Mae Tim ar fin cyrraedd Ysgol Gyfun Llwyd ar ddechrau Blwyddyn 11. A fydd ei griw o ffrindiau newydd yn gallu ei helpu i ffeindio cysur?


Content warning: This book contains strong language and themes that may be upsetting to some and references to anxiety, self harm and physical assault.

The first of five novels in the series Y Pump. Tim is about to enter Year 11 in Ysgol Gyfun Llwyd, but will his crew of new friends be able to help him find solace?

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.