Y Pump: Tim – Elgan Rhys + Tomos Jones

£5.99

Dyma’r gyntaf o bum nofel yng nghyfres Y Pump. Mae Tim ar fin cyrraedd Ysgol Gyfun Llwyd ar ddechrau Blwyddyn 11. A fydd ei griw o ffrindiau newydd yn gallu ei helpu i ffeindio cysur?


The first of five novels in the series Y Pump. Tim is about to enter Year 11 in Ysgol Gyfun Llwyd, but will his crew of new friends be able to help him find solace?

Shopping Cart
Scroll to Top