Rainbow Milk – Paul Mendez

£9.99

RHYBUDD: Mae’r llyfr yma yn cynnwys elfennau o homoffobia, hiliaeth, camdrin plant, defnydd o gyffuriau a thrais rhywiol.

Dilynodd Norman Alonso a’i theulu eu ffrindiau o Jamaica i’r Black Country yn Lloegr.  Ond, wrth iddynt wynebu hiliaeth afiach, maent yn profi anodd i sefydlu bywyd yna.

Oddeutu pum deg mlynedd yn ddiweddarach, symudwyd Jesse, dyn Du, ifanc, hoyw o’r un ardal yn Lloegr i Lundain, gan ddod yn weithiwr rhyw wrth iddi geisio dianc o’i theulu a’i chrefydd.


CONTENT WARNING: This novel contains depictions of racism, homophobia, child abuse, drug and alcohol use and sexual assault.

Following their friends to the Black Country, Norman Alonso and family struggle to establish a safe life for themselves due to prevalent racism.

Almost fifty years later, Jesse flees his life in the same area, escaping his family and their religious organisation as he tries to forge a life for himself in London as a young, Black sex worker.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top