Tylwyth – Daf James

£5.99

RHYBUDD: Mae’r tecst yma yn cynnwys portreadau o ddefnydd cyffuriau ac alcohol, trais domestig (corfforol), rhyw, godineb, homoffobia, problemau iechyd meddwl a chyfeiriadau tuag at drais rhywiol.

Degawd ar ôl i’w ddrama Cymreig, arloesol am dynion hoyw yng Nghaerdydd cael ei chyhoeddi, dychwelwyd dramatydd Daf James i fyd a chymeriadau Llwyth gyda Tylwyth.  

Wedi i’w oedi nawr, mae Aneurin a’i bartner yng nghanol mabwysiadu plant, ond, a ydy Aneurin yn barod i fod yn dad?: Mae’r tecst yma yn cynnwys portreadau o ddefnydd cyffuriau ac alcohol, trais domestig (corfforol), rhyw, godineb, homoffobia, problemau iechyd meddwl a chyfeiriadau tuag at drais rhywiol.


CONTENT WARNING: This play contains depictions of drug and alcohol use, domestic abuse (physical), sex, adultery, homophobia, mental health support needs and references to rape.

After a decade, playwright Daf James returns to the world of Llwyth, with its sequel, Tylwyth.  The Welsh language play returns to the cast of characters it introduced us to ten years ago, however, their lives have slowed down somewhat… as former extreme reveller Aneurin plans to adopt with his partner.  Is he ready to be a dad?  These insecurities are only exacerbated by the presence of his old friends and their decision to return to the gay bars of Cardiff for a night of (possible) debauchery.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top