Tipping the Velvet – Sarah Waters

£8.99

Mae Nan King wedi’i chapio gan Kitty Butler, dynwaredwr gwrywaidd sy’n troedio’s byrddau yng Nghaergaint. Gyda help ffrind yn y swyddfa docynnau, mae Nan yn llwyddo i weld ei sioeau i gyd ac o’r diwedd yn cwrdd a’i harwr.

Yn fuan, mae hi’n dod yn ddreser Kitty, a mae’r dau yn symud i oleuadau llachar Leicester Square, lle maent yn dechrau gyrfa fel sêr newydd y neuadd gerddoriaeth fel deuawd canu a dawnsio. Ar yr un pryd, tu ôl i ddrysau caeedig, maent yn cyfaddef eu hatyniad i’w gilydd, a mae’u haffêr yn dechrau.


Nan King, an oyster girl, is captivated by the music hall phenomenon Kitty Butler, a male impersonator extraordinaire treading the boards in Canterbury. Through a friend at the box office, Nan manages to visit all her shows and finally meet her heroine.

Soon after, she becomes Kitty’s dresser and the two head for the bright lights of Leicester Square where they begin a glittering career as music-hall stars in an all-singing and dancing double act. At the same time, behind closed doors, they admit their attraction to each other and their affair begins.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.