The Swimming-Pool Library – Alan Hollinghurst

£9.99

RHYBUDD: Mae’r nofel yma yn cynnwys portreadau o hiliaeth, trais, homoffobia, rhyw a chyfeiriadau tuag at gamdrim plant (yn rhywiol).

Ar ôl cyfarfyddiad damweiniol yn dŷ bach cyhoeddus, dechreuwyd Will swydd yn ysgrifennu cofiant hen ddyn.  Ond, nid ydy o’n ymwybodol o holl hanes y ffigwr yma… eto.


CONTENT WARNING: This novel contains depictions of racism, violence, homophobia and sex.

Swanning through London in a haze of sex, money and entitlement, Will happens to have a chance encounter in a public bathroom that provides him with employment.  He is tasked with writing a the biography of a wealthy, older generation, who’s personal history might relevant to his own.

Hollinghurst’s characteristic flamboyance and verbosity pervade this early work of his.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top