My Shadow is Purple – Scott Stuart

£11.99

Mae gan fy nhad gysgod sy’n las ag aeron, ac mae un fy Mam mor binc fel blodyn. Dim ond y dewisiadau hynny sydd, sef 2 neu 1. Ond mae fy un i yn wahanol, mae’n 2, 1 a dim.

Llyfr calonogol ac ysbrydoledig am fod yn driw i chi’ch hun, gan yr awdur llyfrau plant poblogaid Scott Stuart. Mae’r stori hon yn ystyried rhywedd y tu hwnt i ddeuaidd mewn sbectrwm bywiog o liwiau.


My Dad has a shadow that’s blue as a berry, and my Mum’s is as pink as a blossoming cherry. There’s only those choices, a 2 or a 1. But mine is quite different, it’s both and it’s none.

A heartwarming and inspiring book about being true to yourself, by best-selling children’s book creator Scott Stuart. This story considers gender beyond binary in a vibrant spectrum of colour.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.