Jill – Amy Dillwyn

£10.99

Arwres anghonfensiynol yw Jill, yn ferch fonheddig a redodd i ffwrdd i Lundain gan gymryd arni fod yn forwyn. Portreadir bywyd y byddigion a’r gweision gyda ffraethineb amharchus, ond yn ganolog i’r stori mae datblygiad cariad yr arwres at ei meistres. Cynhwysir rhagair gan y golygydd, Kirsti Bohata.


Jill is an unconventional heroine – a lady who disguises herself as a maid and runs away to London. Life above and below stairs is portrayed with irreverent wit in this fast-paced story. But at the centre of the novel is Jill’s unfolding love for her mistress. Including an introduction by the editor, Kirsti Bohata.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top