Help! I’m Addicted: A Trans Girl’s Self-Discovery and Recovery – Rhyannon Styles

£12.99

Yn 2012, dechreuodd Rhyannon Styles trawsnewid ei rhywedd ac aeth i rhaglen 12 cam – yn dechrau dau taith a newidiodd cwrs ei bywyd. Gan defnyddio ei naratif personol i archwilio dibyniaeth ac iechyd meddwl LHDTC+, mae Rhyannon yn ysgrifennu gyda gonestrwydd am gymhlethdod ei phrofiadau.

Mae’r llyfr hwn yn pontio amrywiaeth o ddibyniaethau gan gynnwys alcohol, bwyd, rhyw a pherthnasoedd, y rhyngrwyd a chyffuriau, ac mae’n dangos y cysylltiad rhwng dibyniaeth a’r proses o drawsnewid. Y cyntaf o’i fath, mae’r naratif pwerus hwn yn cynnig cyngor, cymorth a gobaith i bobl sy’n brwydro gyda dibyniaeth.


My name is Rhyannon, and I’m an addict.

In 2012, Rhyannon Styles began her gender transition, and attended her first 12-Step meeting – beginning two journeys which changed the course of her life. Using her personal narrative as a springboard for exploring addiction, recovery and LGBTQ+ mental health, Rhyannon writes with searing honesty about the complexity of her experiences.

The book spans a range of addictions including alcohol, food, sex and relationships, the internet and narcotics, and highlights the ways in which addiction and the transition process can overlap. A first-of-its kind narrative, and a powerful account of recovery, this book offers advice, hope and support for those struggling with addiction in its many forms.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
Placeholder poster for the book, that declares 'Final cover to be revealed.'
Will I Ever Have Sex Again? - Sofie Hagen
0 customer review
£18.99
Cover of the book.
The Library Thief - Kuchenga Shenjé
0 customer review
£16.99
Cover of the book.
Greta & Valdin - Rebecca K Reilly
0 customer review
£10.99
Cover of the book.
The Last Word - Elly Griffiths
0 customer review
£22.00
Cover of the book.
Mona of the Manor - Armistead Maupin
0 customer review
£20.00
Cover of the book.
Exhibit - R. O. Kwon
0 customer review
£16.99
Cover of the book.
Sleep Like Death - Kalynn Bayron
0 customer review
£8.99
Cover of the book.
Supporting Fat Birth - AJ Silver
0 customer review
£25.00
Cover of the book.
Interesting Facts About Space - Emily Austin
0 customer review
£16.99
Cover of the book.
Gathering: Women of Colour on Nature - Durre Shahwar + Nasia Sarwar-Skuse
0 customer review
£10.99
Scroll to Top