Help! I’m Addicted: A Trans Girl’s Self-Discovery and Recovery – Rhyannon Styles

£12.99

Yn 2012, dechreuodd Rhyannon Styles trawsnewid ei rhywedd ac aeth i rhaglen 12 cam – yn dechrau dau taith a newidiodd cwrs ei bywyd. Gan defnyddio ei naratif personol i archwilio dibyniaeth ac iechyd meddwl LHDTC+, mae Rhyannon yn ysgrifennu gyda gonestrwydd am gymhlethdod ei phrofiadau.

Mae’r llyfr hwn yn pontio amrywiaeth o ddibyniaethau gan gynnwys alcohol, bwyd, rhyw a pherthnasoedd, y rhyngrwyd a chyffuriau, ac mae’n dangos y cysylltiad rhwng dibyniaeth a’r proses o drawsnewid. Y cyntaf o’i fath, mae’r naratif pwerus hwn yn cynnig cyngor, cymorth a gobaith i bobl sy’n brwydro gyda dibyniaeth.


My name is Rhyannon, and I’m an addict.

In 2012, Rhyannon Styles began her gender transition, and attended her first 12-Step meeting – beginning two journeys which changed the course of her life. Using her personal narrative as a springboard for exploring addiction, recovery and LGBTQ+ mental health, Rhyannon writes with searing honesty about the complexity of her experiences.

The book spans a range of addictions including alcohol, food, sex and relationships, the internet and narcotics, and highlights the ways in which addiction and the transition process can overlap. A first-of-its kind narrative, and a powerful account of recovery, this book offers advice, hope and support for those struggling with addiction in its many forms.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.