A Little Gay History of Wales – Dr. Daryl Leeworthy

£11.99

Mae’r gyfrol hon yn archwilio bywydau, diwylliannau a gwleidyddiaeth gwŷr a gwragedd Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thraws o’r cyfnod canoloesol hyd at y cyfnod diweddar. Defnyddir ymchwil archifol arloesol i adnabod yr unigolion, y llefydd a’r ieithoedd a fu ar waith yn disgrifio profiad a gadwyd ynghudd mor aml.


A Little Gay History of Wales examines the lives, cultures and politics of ordinary LGBT men and women from the medieval period to the present day. The book employs pioneering archival research to identify the people, the places and the languages used to describe an experience so often hidden from view.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top