Y Pump – Elgan Rhys + Tomos Jones + Mared Roberts + Ceri-Anne Gatehouse + Marged Elen Wiliam + Mahum Umer + Iestyn Tyne + Leo Drayton Megan Angharad Hunter + Maisie Awen

£25.00

Set focs o bump nofel fer sy’n cydblethu. Mae Y Pump yn dilyn criw o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Llwyd, wrth iddynt ddarganfod y pwer sydd gan eu harallrwydd pan maen nhw’n dod at ei gilydd fel cymuned. Gyda safbwyntiau unigryw Tim, Tami, Aniq, Robyn a Cat yn ein tywys, down i adnabod realiti cymhleth bod yn berson ifanc ar yr ymylon heddiw.


A box set of five short novels which interweave, following the stories of five friends in their final year at school. This is an exciting and ambitious project by young authors for young people.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top