The Women’s House of Detention: A Queer History of a Forgotten Prison – Hugh Ryan

£16.99

Mae’r carreg milltir o gyfnod modern o garcharu menywod, o’r ‘Women’s House of Detention,’ bellach wedi’i anghofio. Ond pan safai yn Greenwich Village yn Efrog Newydd, o 1929 i 1974, roedd yn gysylltiad i’r degau o filoedd o fenywod, dynion trawsryweddol, a phobl anghydffurfiol o ran rhywedd a oedd yn byw yn ei gelloedd gorlawn. Roedd rhai o’r carcharorion hyn – Angela Davis, Andrea Dworkin, Afeni Shakur – yn enwog, ond carcharwyd y mwyafrif helaeth am y troseddau o fod yn dlawd ac yn amhriodol fenywaidd. Heddiw, mae tua 40% o’r pobl mewn carchardai menywod yn hunaniaethu fel cwiar, ond roedd y canran bron yn sicr yn uwch mewn degawdau cynharach.

Mae’r hanesydd Hugh Ryan yn archwilio gwreiddiau’r o garcharu cwiar a thraws, sy’n cysylltu casineb tuag at fenywod, trais rhywiol gan y wladwriaeth, gwladychiaeth, gwaith rhyw a methiannau diwygio carchardai. Ac mae’n ail-greu bywydau anhysbys cannoedd o Efrog Newydd oedd wedi’u carcharu, gan wneud achos cwiar ar gyfer diddymu carchar yn y broses. O’r cymunedau lesbiaidd a ffurfiwyd trwy Dŷ i’r terfysgoedd cythryblus yn y carchar a ragwelodd Stonewall, dyma stori un adeilad a chymaint mwy – y bobl y bu’n eu cewyll, y gymdogaeth y newidiodd, a’r gwrthwynebiad a ysbrydolodd.


The Women’s House of Detention, a landmark that ushered in the modern era of women’s imprisonment, is now largely forgotten. But when it stood in New York City’s Greenwich Village, from 1929 to 1974, it was a nexus for the tens of thousands of women, transgender men, and gender-nonconforming people who inhabited its crowded cells. Some of these inmates – Angela Davis, Andrea Dworkin, Afeni Shakur – were famous, but the vast majority were incarcerated for the crimes of being poor and improperly feminine. Today, approximately 40 percent of the people in women’s prisons identify as queer; in earlier decades, that percentage was almost certainly higher.

Historian Hugh Ryan explores the roots of this crisis of queer and trans incarceration, connecting misogyny, racism, state-sanctioned sexual violence, colonialism, sex work, and the failures of prison reform. And he reconstructs the little-known lives of hundreds of incarcerated New Yorkers, making a uniquely queer case for prison abolition in the process. From the lesbian communities forged through the House of D to the turbulent prison riots that presaged Stonewall, this is the story of one building and so much more-the people it caged, the neighborhood it changed, and the resistance it inspired.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
Placeholder poster for the book, that declares 'Final cover to be revealed.'
Will I Ever Have Sex Again? - Sofie Hagen
0 customer review
£18.99
Cover of the book.
The Library Thief - Kuchenga Shenjé
0 customer review
£16.99
Cover of the book.
Greta & Valdin - Rebecca K Reilly
0 customer review
£10.99
Cover of the book.
The Last Word - Elly Griffiths
0 customer review
£22.00
Cover of the book.
Mona of the Manor - Armistead Maupin
0 customer review
£20.00
Cover of the book.
Exhibit - R. O. Kwon
0 customer review
£16.99
Cover of the book.
Sleep Like Death - Kalynn Bayron
0 customer review
£8.99
Cover of the book.
Supporting Fat Birth - AJ Silver
0 customer review
£25.00
Cover of the book.
Interesting Facts About Space - Emily Austin
0 customer review
£16.99
Cover of the book.
Gathering: Women of Colour on Nature - Durre Shahwar + Nasia Sarwar-Skuse
0 customer review
£10.99
Scroll to Top