The Kingdom of Sand – Andrew Holleran

£14.99

Mas yn dyfroedd cefn sychder Fflorida, mae prif cymeriad dienw The Kingdom of Sand yn byw bywyd unig, gan fwynhau’r cyfarfod rhywiol od a chyfeillgarwch gan ambell un. Mae ei fyd yn heneiddio, ac mae atgofion amser arall yn fflachio a’n pylu – o bartïon â dynion ifanc golygus, y rhieni y dewisodd dreulio ei fywyd ar wahân, y genhedlaeth yr oedd yn ei hadnabod unwaith, wedi’i tharo gan AIDS. Ond, wedi ei orfodi i wylio tranc araf cymydog agos, tynir ef yn ol i’r presennol, a’i amser benthyg ei hun yn y deyrnas hon o dywod.

Yn farwnad i ryw a’r corff, a’n archwiliad trasig o onest o unigrwydd a’r angen diddiwedd am gysylltiad dynol, mae The Kingdom of Sand yn nodi dychweliad hir-ddisgwyliedig Andrew Holleran.


Out in the drought-struck backwaters of rural Florida, The Kingdom of Sand‘s nameless narrator lives a life of semi-solitude, enjoying the odd, fleeting sexual encounter and the friendship of a few. His world is ageing, and the memories of another time flash, then fade – visions of parties filled with handsome young men, the parents whom he chose to spend his life besides, the generation he once knew, struck down by AIDS. But, when forced to watch the slow demise of a close neighbour, he is drawn back to the here and now, and his own borrowed time in this kingdom of sand.

An elegy to sex and the body, but also a tragically honest exploration of loneliness and the endless need for human connection, The Kingdom of Sand marks the much-anticipated return of Andrew Holleran.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top