The Big Book of Pride Flags – Jem Milton

£12.99

Dathlwch a dysgwch am y cymuned LHDTC+ gyda’r llyfr lliwgar hwn o flagiau Balchder!

Gyda holl liwiau’r enfys, darluniadau ac hanes i helpu plant dysgu am hunaniaethau LHDTC+ trwy 17 o fflagiau gwahanol. Mae yna hefyd gynllun fflag Balchder er mwyn i blant allu creu un ei hunain!

Gyda Canllaw Darllen, ‘History of the Pride Flag,’ a chwestiynau i’w trafod ymhellach, mae’r llyfr ysbrydoledig hwn yn hanfodol ar gyfer silff lyfrau, llyfrgell neu ystafell ddosbarth pob plentyn.


Celebrate and learn about the LGBTQIA+ community with this colourful book of Pride flags!

Featuring all the colours of the rainbow, this book teaches children about LGBTQIA+ identities through 17 different Pride flags. With fun facts, simple explanations and a short history of each flag accompanying beautiful illustrations, children will uncover the history of Pride and be introduced to different genders and sexual orientations. There’s also a blank Pride flag design at the back of the book so that children can create their very own Pride flag!

With a Reading Guide that provides a detailed History of the Pride Flag and questions for further discussion, this inspiring book is a must-have for every child’s bookshelf, library or classroom.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.