Paul Takes the Form of a Mortal Girl – Andrea Lawlor

£9.99

RHYBUDD CYNNWYS: Mae’r nofel yma yn cynnwys elfennau o gamdrin alcohol a chyffuriau, homoffobia a phortreadau graffig o ryw.

Gwelwyd Paul Polydoris yn trafeilio ar draws Unol Daleithiau America yn y 1990au, gan gael nifer o brofiadau hedonistaidd ar ei ffordd.  Ond, nid yw Paul wastad yn Paul.  Medrai newid ei gorff, gan ymddangos fel Polly pryd y mae o eisiau.


CONTENT WARNING: This novel contains drug and alcohol use, homophobia and graphic depictions of sex.

The young Paul Polydoris rampages through 90s America, bounding from state to state in a haze of hedonistic, drunk, sex-filled adventures. However, Paul isn’t always Paul.  A shapeshifter, Paul regularly morphs his body, often presenting as Polly, in a novel exploring gender, identity politics and more. Prepare to get hot under the collar.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top