Noah Could Never – Simon James Green

£7.99

Mae Noah a Harry bellach yn gariadon swyddogol, ond ydy Noah yn barod i fynd yr holl ffordd? Nid yw’n help bod grŵp o fyfyrwyr cyfnewid Ffrengig cosmopolitaidd wedi disgyn ar Little Fobbing – gan gynnwys y Pierre Victoire secsi, sydd â’i lygad ar Harry! A fydd Noah byth yn cael seibiant?


Noah and Harry are now officially boyfriends, but is Noah ready to go all the way? It’s no help that a group of cosmopolitan French exchange students have descended on Little Fobbing – including sexy Pierre Victoire, who seems to have his eye on Harry! Will Noah ever catch a break?

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top