Skip to content

My Sister, Daisy – Adria Karlsson + Linus Curci

£9.99

Mae brawd hŷn Daisy wrth ei fodd pan gaiff frawd bach. Maen nhw’n ffrindiau gorau sy’n gwneud popeth gyda’i gilydd. Ond wedyn, mae ei frawd iau yn sylweddoli mae merch yw hi ac eisiau cael ei galw’n Daisy.

Rhaid i frawd Daisy addasu i’r newid – gan gynnwys yr hyn y mae’n ei olygu iddo ef a’u perthynas. Llyfr lluniau teimladwy, telynegol yn seiliedig ar stori wir, mae My Sister, Daisy yn ymdrin â phwnc sensitif gyda chynhesrwydd a chariad.


Daisy’s older brother is thrilled when he gets a baby brother. They are best buddies who do everything together. But then, his younger brother realizes she is a girl and wants to be called Daisy.

Daisy’s brother must adjust to the change – including what it means for him and their sibling relationship. A moving, lyrical picture book based on a true story, My Sister, Daisy handles a sensitive subject with warmth and love.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.