Skip to content

Llama Glamarama gol. gan/ed. by Simon James Green + Garry Parsons

£6.99

Mae Larry wrth ei fodd yn dawnsio a symud, ond beth fydd yr eraill yn ei feddwl? Cyfrinach fawr Larry y lama yw ei fod wrth ei fodd yn DAWNSIO yn hwyr yn y nos, pan nad oes neb yn gwylio. Yna, un diwrnod, mae’n baglu ar y Llama Glamarama! A fydd y dathliad aflafar hwn yn rhoi’r balchder sydd ei angen ar Larry i ddod â’i ddawns yn ôl adref? Stori llyfr lluniau odli doniol, gyda neges bwerus am ddathlu gwahaniaethau.

Mae’r clawr ffoil aur yn gwneud hwn yn anrheg arbennig, llawn lluniau’r enfys, sy’n addas ar gyfer unrhyw plentyn sy’n caru dawnsio.


Larry loves to groove and mooooove … but will the others disapprove? Larry the llama’s big secret is that late at night, when no one is watching, he loves to DANCE. Then, one day, he stumbles upon the Llama Glamarama! Will this raucous celebration give Larry the pride he needs to bring his dance back home? A hilarious, rhyming picture book story with a powerful message about celebrating differences.

Gorgeous gold foil cover make this a special gift full of rainbow colours suitable for any child who loves to dance.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.