Like a House on Fire – Lauren McBrayer

£21.99

Beth fyddech chi’n ei wneud pe baech chi’n dod o hyd i’r sbarc a oedd yn gwneud ichi deimlo’n gyfan eto?

Ar ôl deuddeg mlynedd o briodas a dau o blant, mae Merit wedi dechrau teimlo fel dieithryn yn ei bywyd ei hun. Mae hi’n caru ei gŵr a’i meibion, ond mae angen rhywbeth mwy. Felly, mae hi’n dychwelyd i’w gyrfa, lle mae pensaer briliant a hardd o Ddenmarc o’r enw Jane yn penderfynu anwybyddu’r “seibiant” yn CV Merit a rhoi cyfle iddi.

Mae Jane yn uwchnofa – yn ffraeth ac yn ddisglair ac yn ddiymddiheuriad ei hun – ac wrth i’r ddau gydweithio’n agos, mae eu perthynas yn dod yn wir gyfeillgarwch. Yn Jane, mae Merit yn gweld y posibilrwydd o’r hyn y gallai menyw fod. Ac mae Jane yn gweld Merit yn union am bwy yw hi. Ac wrth i Merit ddechrau agor ei meddwl i’r syniad o fwy – mwy o bartner, mwy o gydwedd, mwy allan o gariad – mae hi’n dechrau cwestiynu: Beth os nad cariad ei bywyd yw’r dyn y priododd. Beth os mai Jane yw hi?


What would you do if you found the spark that made you feel whole again?

After twelve years of marriage and two kids, Merit has begun to feel like a stranger in her own life. She loves her husband and sons, but she desperately needs something more than sippy cups and monthly sex. So, she returns to her career at Jager + Brandt, where a brilliant and beautiful Danish architect named Jane decides to overlook the “break” in Merit’s résumé and give her a shot.

Jane is a supernova—witty and dazzling and unapologetically herself—and as the two work closely together, their relationship becomes a true friendship. In Jane, Merit sees the possibility of what a woman could be. And Jane sees Merit exactly for who she is. Not the wife and mother dutifully performing the roles expected of her, but a whole person.

Their relationship quickly becomes a cornerstone in Merit’s life. And as Merit starts to open her mind to the idea of more—more of a partner, more of a match, more out of love—she begins to question: What if the love of her life isn’t the man she married. What if it’s Jane?

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.