If You Still Recognise Me – Cynthia So

£8.99

Mae Elsie’n ffansio Ada, yr unig person yn y byd sy’n wir yn ei deall. Yn anffodus, dydyn nhw byth wedi cyfarfod yn go iawn a mae Ada’n byw cefnfor i ffwrdd. Ond mae Elsie wedi penderfynu nawr ydy’r amser i ddweud i Ada sut mae hi’n teimlo.

Hynny yw, nes bod ei hen ffrind gorau Joan yn cerdded yn ôl i’w bywyd. Mewn haf o drwsio cysylltiadau ac adeiladu rhai newydd, mae Elsie yn sylweddoli nad yw hi bron mor unig ag yr oedd hi’n meddwl. Ond nawr mae ganddi ddewis i’w wneud…


Elsie has a crush on Ada, the only person in the world who truly understands her. Unfortunately, they’ve never met in real life and Ada lives an ocean away. But Elsie has decided it’s now or never to tell Ada how she feels.

That is, until her long-lost best friend Joan walks back into her life. In a summer of repairing broken connections and building surprising new ones, Elsie realises that she isn’t nearly as alone as she thought. But now she has a choice to make…

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.