Skip to content

Glitterati – Oliver K. Langmead

£8.99

Mae A Clockwork Orange a RuPaul’s Drag Race yn cwrdd â Eternal Sunshine of the Spotless Mind yn y chwedl dystopaidd hon am ffasiwn, teulu a biliwnyddion.

Mae Simone yn un o’r Glitterati, yr elitaidd, yn gaith i ffasiwn. Mae bod yn unrhyw beth ond berffaith yn anffasiynol, a does neb eisiau bod yn anffasiynol, neu hyd yn oed yn waeth, yn hyll…

Pan fydd Simone yn dechrau ffasiwn newydd yn ddamweiniol gyda gwaedlif mewn parti, mae Glitterati arall yn cymryd y clod. Cyn bo hir mae eu cystadleuaeth yn bygwth chwalu eu iwtopia gorfoleddus, gan nad oes neb yn gwybod sut i fod yn filain fel y prydferth.

Dewch i mewn i fyd o’r gwisgoedd mwyaf gwych, palasau mawreddog yn yr awyr, y partïon mwyaf yn hanes dyn a’r rheolau di-dor o sut i fwyta hufen iâ.


A Clockwork Orange and RuPaul’s Drag Race meet Eternal Sunshine of the Spotless Mind in this fabulous dystopian fable about fashion, family and feckless billionaires.

Simone is one of the Glitterati, the elite living lives of luxury and leisure. Slave to the ever-changing tides – and brutal judgements – of fashion, he is immaculate. To be anything else is to be unfashionable, and no one wants to be unfashionable, or even worse, ugly…

When Simone accidentally starts a new fashion with a nosebleed at a party, another Glitterati takes the credit. Soon their rivalry threatens to raze their opulent utopia to the ground, as no one knows how to be vicious like the beautiful ones.

Enter a world of the most fantastic costumes, grand palaces in the sky, the grandest parties known to mankind and the unbreakable rules of how to eat ice cream.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.