Girlcrush – Florence Given

£16.99

Yn nofel gyntaf Given, dilynwn Eartha ar daith modern gwyllt, rhyfedd a deniadol wrth iddi ddechrau bywyd fel menyw agored ddeurywiol tra hefyd yn dod yn dylanwadwr firaol ar ‘Wonder Land’, ap lle mae pobl yn taflunio eu breuddwydion ar-lein. Ond wrth i’w hunan ar-lein a’i hunan real ymbellhau, daw trawma o’i gorffennol yn ôl i aflonyddu a dinistrio ei phresennol.

Mae’n rhaid i Eartha wneud dewis: pa fersiwn ohoni hi ei hun y dylai ei lladd?


In Given’s debut novel, we follow Eartha on a wild, weird and seductive modern-day exploration as she commences life as an openly bisexual woman whilst also becoming a viral sensation on Wonder Land, a social media app where people project their dream selves online. But as her online self and her offline self become more and more distanced, trauma from her past comes back to haunt and destroy her present.

Eartha must make a choice: which version of herself should she kill off?

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top