Girl, Woman, Other – Bernardine Evaristo

£9.99

RHYBUDD: Mae’r nofel yma yn cynnwys portreadau o ddefnydd cyffuriau ac alcohol, beichiogrwydd, camesgoriad,  casineb yn erbyn menywod, hiliaeth, trawsffobia, homoffobia, trais rhywiol (gan gynnwys trais rhywiol gan gang), camdrin rhywiol o blant, Islamoffobia, camdrin domestig (gan gynnwys camdrin emosiynol, corfforol a rheolaeth trwy orfodaeth) a rhyw.

Dilynwch fywydau deuddeg fenyw Du yn y Deyrnas Unedig yn y nofel epig yma gan Bernardine Evaristo a oedd hefyd yn un o ennillydd y Wobr Booker yn 2019.


CONTENT WARNING: This novel contains depictions of drug and alcohol use, pregnancy, miscarriage, misogyny, racism, transphobia, homophobia, rape (including gang rape), child abduction, sexual abuse (physical and sexual), Islamaphobia, domestic abuse (emotional, physical and coercive), sex and death.

Joint winner of the Booker Prize in 2019, Bernardine Evartisto’s Girl, Woman, Other chronicles the lives of a number of Black women in the United Kingdom.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.