Everyone in This Room Will Someday Be Dead – Emily Austin

£8.99

RHYBUDD: Mae’r llyfr yma yn cynnwys portreadau o broblemau iechyd meddwl, defnydd cyffuriau ac alcohol, trais, homoffobia a marwolaeth.

Mae Gilda yn becso, yn poeni am bopeth: ei iechyd, ei theulu, am bawb a’r posiblrwydd o’i marwolaeth. Ar ddamwain, mae hi’n dderbyn swydd mewn Eglwys Catholig ac gorfwyd i guddio ei huniaeth cwiar. Parhawyd i’w pryderi yn fwy, wrth iddi darganfod marwodd ei rhagfleynydd o dan amgylchiadau amheus.


CONTENT WARNING: This novel contains depictions of mental health support needs, drug and alcohol abuse, violence, homophobia and death.

Gilda worries: about her health, her family, her life and the futility of… everything.  By accident, she interviews for and accepts a job at a Catholic Church, forcing her to hide her queer identity.  This, and the discovery that her predecessor may have died under suspect circumstances, do little to ease her anxiety.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top