Yerba Buena – Nina LaCour

£18.99

Pan fydd Sara Foster yn rhedeg i ffwrdd o’i chartref yn 16 oed, mae’n gadael ar ei hôl nid yn unig y colledion sydd wedi chwalu ei byd ond y ferch yr oedd hi unwaith. Flynyddoedd yn ddiweddarach, yn Los Angeles, mae hi’n bartender sy’n enwog am ei choctels gwych ag am y dirgelwch sy’n glynu wrthi.

Ar draws y ddinas, mae Emilie Dubois mewn patrwm daliad. Yn ei seithfed blwyddyn a’i phumed ‘major’ fel myfyriwr israddedig, mae’n dyheu am y harddwch a’r gymuned a feithrinwyd gan ei thadcu a mamgu Creol, ond ni all ymrwymo. Ar fympwy, mae hi’n cymryd swydd yn trefnu blodau yn y bwyty hudolus Yerba Buena ac yn cychwyn ar affer gyda’r perchennog priod.

Pan fydd Sara yn gweld Emilie un bore yn Yerba Buena, mae yna cysylltiad yn syth. Ond bydd y difrod y mae’r ddwy ddynes yn ei gario, a’r dewisiadau y maen nhw wedi’u gwneud, yn eu tynnu oddi wrth ei gilydd dro ar ôl tro. Yn rhyfeddol yn ei dynoliaeth a’i chalon, mae Yerba Buena yn stori garu am ddwy fenyw yn canfod eu ffordd yn y byd.


When Sara Foster runs away from home at sixteen, she leaves behind not only the losses that have shattered her world but the girl she once was, capable of trust and intimacy. Years later, in Los Angeles, she is a sought-after bartender, renowned as much for her brilliant cocktails as for the mystery that clings to her.

Across the city, Emilie Dubois is in a holding pattern. In her seventh year and fifth major as an undergraduate, she yearns for the beauty and community her Creole grandparents cultivated but is unable to commit. On a whim, she takes a job arranging flowers at the glamorous restaurant Yerba Buena and embarks on an affair with the married owner.

When Sara catches sight of Emilie one morning at Yerba Buena, their connection is immediate. But the damage both women carry, and the choices they have made, will pull them apart again and again. At once exquisite and expansive, astonishing in its humanity and heart, Yerba Buena is a love story about two women finding their way in the world.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top