Skip to content

Y Pump: Tami – Mared Roberts + Ceri-Anne Gatehouse

£5.99

Rhybudd: Mae’r llyfr yma yn cynnwys themâu ac iaith gref a all beri gofid i rai, ableddiaeth ac awgrym o gamfanteisio rhywiol drwy ffotograffau.

Dyma’r ail o bum nofel yng nghyfres Y Pump. Mae Tami yn un o griw’r Pump, sydd ym Mlwyddyn 11 yn Ysgol Gyfun Llwyd. Ond mae ei chyfeillgarwch gyda’i ffrindiau yn cael ei brofi i’r eithaf gan berson newydd sy’n dod i mewn i’w bywyd…


Content warning: This book contains strong language and themes that may be upsetting to some, ableism and implied sexual abuse.

The second of the five novels in the Pump series. Tami is one of the Pump gang, in Year 11 in Ysgol Gyfun Llwyd. But her friendship with the gang becomes challenged by a new person who comes into her life…

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.