Y Pump: Robyn – Iestyn Tyne + Leo Drayton

£5.99

Rhybudd: Mae’r llyfr yma yn cynnwys themâu ac iaith gref a all beri gofid i rai, gorbryder a dysfforia rhywedd.

Dyma’r bedwaredd o bum nofel yng nghyfres Y Pump. Mae Robyn ym Mlwyddyn 11 yn Ysgol Gyfun Llwyd, ac ar fin cychwyn ar daith i ddod i adnabod ei hunan go iawn. Ond a fydd pawb ym mywyd Robyn yn fodlon ymuno yn y daith?


Content warning: This books contains strong language and themes that may be upsetting to some, anxiety and gender dysphoria.

The fourth in the series of five books in the Pump series. Robyn is in Year 11 in Ysgol Gyfun Llwyd and about to find their real self. But will everybody in Robyn’s life be willing to join their journey?

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.