Trans Like Me – CN Lester

£9.99

Yn y llyfr hwn, mae CN Lester, academydd ac actifydd, yn agor ein llygaid wrth fynd â ni ar daith drwy rai o’r materion mwyaf dybryd yn ymwneud â’r ddadl draws: o ragenwau i Caitlyn Jenner; o ymgyrwchwyr LHDTC+ a ffeministaidd – i gyd ar ffurf darnau craff a theimladwy am brofiad yr awdur ei hun. Mae Trans Like Me yn dangos i ni sut i ymdrechu i sicrhau dilysrwydd mewn byd sy’n aml yn ceisio cyfyngu arnom trwy labeli.


In this eye-opening book, CN Lester, academic and activist, takes us on a journey through some of the most pressing issues concerning the trans debate: from pronouns to Caitlyn Jenner; from feminist and LGBTQ activists, to the rise in referrals for gender variant children – all by way of insightful and moving passages about the author’s own experience. Trans Like Me shows us how to strive for authenticity in a world which often seeks to limit us by way of labels.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top