Only Mostly Devastated – Sophie Gonzalez

£7.99

RHYBUDD: Mae’r nofel yma yn cynnwys portreadau o homoffobia, defnydd alcohol a marwolaeth.

Yn y fersiwn cyfoes, cwiar yma o ‘Grease’, dilynwn Ollie a Will wrth iddynt baratoi i ymrannu ar ôl haf rhamantus.  Ond, nid yw’r perthynas yn terfynu fel y maent yn disgwyl, wrth i Ollie a’i deulu adleoli ac o ganlyniad, mae’r ddau yn diweddu lan yn agos i’w gilydd… yn agos, agos iawn.


CONTENT WARNING: This novel contains depictions of homophobia, alcohol use and death.

This contemporary, queer version of Grease follows Ollie and Will: after a romantic summer together, they both think they will not see each other again. However, after Ollie’s family relocate, it turns out they will be closer than they think.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.