Skip to content

These Feathered Flames – Alexandra Overy

£7.99

Pan genir efeilliaid yn Tourin, penderfynir eu tynged/ffawd yn ifanc. Tra arosodd Izaveta yn y llys i ddysgu’r sgiliau y byddai eu hangen fel frenhines, cymerwyd Asya i ffwrdd i hyfforddi gyda’i modryb, a sicrhaodd fod hud yn parhau’n gytbwys yn y deyrnas.

Ond cyn cwblhau hyfforddiant Asya, mae’r pwer hynafol yn blodeuo y tu mewn iddi, a all dim ond olygu un peth: mae’r frenhiness wedi marw.

Wrth i’r tywysogesau dod i ddeall popeth mae eu rolau yn eu olygu, byddant yn darganfod pwy y gallent ymddiried ynddynt, pwy y gallent eu caru–a phwy lladdodd eu Mam.


When twin heirs are born in Tourin, their fates are decided at a young age. While Izaveta remained at court to learn the skills she’d need as the future queen, Asya was taken away to train with her aunt, the mysterious Firebird, who ensured magic remained balanced in the realm.

But before Asya’s training is completed, the ancient power blooms inside her, which can mean only one thing: the queen is dead, and a new ruler must be crowned.

As the princesses come to understand everything their roles entail, they’ll discover who they can trust, who they can love—and who killed their mother.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.