The Wicked Remain – Laura Pohl

£8.99

Dyddiad Cyhoeddi: 1af Rhagfyr 2022

Yn Grimrose Académie, mae’r marwolaethau chwedlonol yn parhau. And unless the curse is broken, one of the girls could be next. Nani, Yuki, Ella, and Rory have discovered the truth about the curse that’s left a trail of dead bodies at Grimrose.

Ond nid yw’r pedair yn gwybod sut i atal y ffelltith na’u tynged. Ac mae pob merch yn cadw ei chyfrinach ei hun. Mae un yn dysgu pam y daethpwyd â hi i’r ysgol. Mae un yn brwydro i gadw ei phŵer newydd a marwol dan reolaeth. Mae rhywun yn gwybod yn union faint o amser sydd ganddi ar ôl. Ac fe ddaw un, sy’n ceisio dianc rhag ei thynged dywyll, hyd yn oed yn nes at ei chyflawni.

A all y merched newid eu straeon eu hunain a thorri’r felltith? Neu a oes rhaid i un ohonyn nhw farw i roi diwedd arno am byth?


Release Date: 1st December 2022

At Grimrose Académie, the fairy-tale deaths continue. And unless the curse is broken, one of the girls could be next. Nani, Yuki, Ella, and Rory have discovered the truth about the curse that’s left a trail of dead bodies at Grimrose.

But the four still know nothing of its origins, or how to stop the cycle of doomed fates. And each girl harbors her own secret. One is learning why she was brought to the school. One struggles to keep her new and deadly power under control. One knows exactly how much time she has left. And one, trying to escape her dark destiny, will come even closer to fulfilling it.

Can the girls change their own stories and break the curse? Or must one of them die to end it forever?

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top