The Second Cut – Louise Welsh

£14.99

Mae’r arwerthwr Rilke wedi bod yn aros allan o drwbwl, gan geisio cadw ei bywyd yn barchus. Mae busnes wedi bod yn araf felly pan mae hen ffrind, Jojo, yn rhoi awgrym i Rilke am gliriad tŷ, mae bywyd i’w weld yn edrych i fyny. Y diwrnod wedyn, mae Jojo wedi marw.

Roedd Jojo yn hoffi Grindr a chyffuriau adloniadol – ai dyna’r rheswm na fydd yr heddlu’n ymchwilio? Os na fydd Rilke yn darganfod beth ddigwyddodd i Jojo, pwy fydd?


Auctioneer Rilke has been trying to stay out of trouble, keeping his life more or less respectable. Business has been slow at Bowery Auctions, so when an old friend, Jojo, gives Rilke a tip-off for a house clearance, life seems to be looking up. The next day Jojo washes up dead.

Jojo liked Grindr hook-ups and recreational drugs – is that the reason the police won’t investigate? And if Rilke doesn’t find out what happened to Jojo, who will?

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top