The Pronoun Book: She, He, They and Me! – Cassandra Jules Corrigan + Jem Milton

£11.99

Croeso i The Pronoun Book! Ymunwch ag Ellie a Casey wrth iddynt eich cyflwyno i fyd rhyfeddol y rhagenwau. Dysgwch beth yw rhagenwau, sut maen nhw’n perthyn i ni, a pham ei bod mor bwysig eu cael yn iawn!

Mae’r llyfr plant hwyliog, deniadol a phwerus hwn yn gyflwyniad perffaith ar ragenwau mewn perthynas ag amrywiaeth rhywedd a hunaniaeth i blant 5+ oed. Trwy senarios darluniadol ac esboniadau, mae’n annog plant yn dyner i ddysgu moesau rhagenwau ac yn eu haddysgu am rhagenwau ‘they/them’, hunaniaeth traws ac anneuaidd, camryweddu (misgendering), a rhagenwau newydd fel ‘xe, zir ac hir’. Mae’r llyfr darluniadol hwn hefyd yn cynnwys adran benodol yn y cefn i oedolion, sy’n cynnwys tabl rhagenwau, labeli rhagenw y gellir eu llungopïo a llythyrau enghreifftiol wedi’u cyfeirio at ysgolion.


Welcome to The Pronoun Book! Join Ellie and Casey as they introduce you to the wonderful world of pronouns. Learn about what pronouns are, how they relate to us, and why it’s so important to get them right!

This fun, engaging and empowering children’s book is the perfect introduction on pronouns in relation to gender diversity and identity for children aged 5+. Through illustrated scenarios and explanations, it gently encourages children to learn pronoun etiquette and educates them on they/them pronouns, trans and non-binary identities, misgendering and neo-pronouns such as xe, zir and hir. This illustrated book also includes a dedicated section at the back for adults, which includes a pronoun table, photocopiable pronoun labels and sample letters addressed to schools.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top