Abolition. Feminism. Now. – Angela. Y. Davis + Gina Dent + Erica Meiners + Beth Richie

£10.99

Yn y gwaith nodedig hwn, mae pedwar o brif actifyddion ac ysgolheigion y byd yn creu faniffesto hanfodol ar gyfer ffeministiaeth sy’n wirioneddol croestoriadol, ryngwladol, a diddymiedig.

Fel gwleidyddiaeth ac fel practis, mae diddymu wedi llunio ein moment wleidyddol, wedi’i ehangu drwy’r protestiadau byd-eang yn dilyn llofruddiaeth George Floyd yn 2020 gan swyddog heddlu mewn iwnifform. Mae wrth wraidd y mudiad Black Lives Matter, yn ei alwadau am ddadariannu a dadfilwroli’r heddlu, ac atal adeiladu carchardai. Ac mae yno yn y dicter a ddaeth o driniaeth greulon menywod gan yr heddlu yn y gwylnos Clapham Common yn 2021 ar gyfer Sarah Everard.

Fel y dengys y llyfr hwn, mae diddymu a ffeministiaeth yn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd wrth ymladd achos cyffredin: diwedd y wladwriaeth carcharol, gyda’i rôl allweddol mewn parhad trais, yn gyhoeddus ac yn breifat, mewn carchardai, mewn heddluoedd, ac yng nghartrefi pobl. Mae damcaniaethau ac arferion diddymu ar eu mwyaf cymhellol pan fyddant yn ffeministaidd; a ffeministiaeth sydd hefyd yn diddymiedig yw’r fersiwn mwyaf cynhwysol a pherswadiol o ffeministiaeth ar gyfer yr amseroedd hyn.

Diddymiad. Ffeministiaeth. Nawr!

 


In this landmark work, four of the world’s leading scholar-activists set out a vital, urgent manifesto for a truly intersectional, internationalist, abolitionist feminism.

As a politics and as a practice, abolitionism has increasingly shaped our political moment, amplified through the worldwide protests following the 2020 murder of George Floyd by a uniformed police officer. It is at the heart of the Black Lives Matter movement, in its demands for police defunding and demilitarisation, and a halt to prison construction. And it is there in the outrage which greeted the brutal treatment of women by police at the 2021 Clapham Common vigil for Sarah Everard.

As this book shows, abolitionism and feminism stand shoulder-to-shoulder in fighting a common cause: the end of the carceral state, with its key role in perpetuating violence, both public and private, in prisons, in police forces, and in people’s homes. Abolitionist theories and practices are at their most compelling when they are feminist; and a feminism that is also abolitionist is the most inclusive and persuasive version of feminism for these times.

Abolition. Feminism. Now!

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top