The Magician – Colm Tóibín

£8.99

Gan un o’n hawduron byw gorau daw nofel ysgubol am gariad di-alw, rhyfel a theulu. Mae The Magician yn adrodd hanes Thomas Mann, a’i bywyd llawn canmoliaeth a gwrth-ddweud. Byddai’n cael ei hun ar ochr anghywir hanes yn y Rhyfel Byd Cyntaf, yn codi calon byddin yr Almaen, ond â gweledigaeth glir o’r dyfodol yn yr ail, gan ragweld erchyllterau Natsïaeth.

Byddai ganddo chwech o blant a chadw ei gyfunrywioldeb yn gudd; roedd yn ddyn a oedd yn gysylltiedig am byth â’i deulu ac eto’n dyst i anrheithiau hunanladdiad. Byddai’n ysgrifennu rhai o weithiau gorau llenyddiaeth Ewropeaidd, ac yn ennill y Wobr Nobel, ond ni fyddai byth yn dychwelyd i’r wlad a ysbrydolodd ei greadigrwydd. Trwy un bywyd, mae Colm Tóibín yn adrodd stori syfrdanol yr ugeinfed ganrif.


From one of our greatest living writers comes a sweeping novel of unrequited love and exile, war and family. The Magician tells the story of Thomas Mann, whose life was filled with great acclaim and contradiction. He would find himself on the wrong side of history in the First World War, cheerleading the German army, but have a clear vision of the future in the second, anticipating the horrors of Nazism.

He would have six children and keep his homosexuality hidden; he was a man forever connected to his family and yet bore witness to the ravages of suicide. He would write some of the greatest works of European literature, and win the Nobel Prize, but would never return to the country that inspired his creativity. Through one life, Colm Tóibín tells the breathtaking story of the twentieth century.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
Cover of the book.
Somewhere Beyond the Sea - TJ Klune
0 customer review
£20.00
Cover of the book.
Killingly - Katharine Beutner
0 customer review
£9.99
Cover of the book.
Jack and Eve: Two Women In Love and At War - Wendy Moore
0 customer review
£20.00
Cover of the book.
The Diaries of Mr Lucas: Notes from a Lost Gay Life - Hugo Greenhalgh
0 customer review
£18.99
Cover of the book.
Just Happy to Be Here - Naomi Kanakia
0 customer review
£14.99
Cover of the book.
Rainbows, Unicorns, and Triangles: Queer Symbols Throughout History - Jessica Kingsley Publishers + Jem Milton
0 customer review
£12.99
Cover of the book.
Llanddafad - Gareth Evans-Jones + Lleucu Gwenllian
0 customer review
£8.99
Cover of the book.
Heaven - Emerson Whitney
0 customer review
£10.99
Cover of the book.
Displeasure Island - Alice Bell
0 customer review
£14.99
Cover of the book.
Homebody - Theo Parish
0 customer review
£14.99
Scroll to Top