The King is Dead – Benjamin Dean

£7.99

Gossip Girl wedi’i wneud yn frenhinol, Du a LHDTC+, yn llawn cyfrinachau, sgandal, rhamant ac uffern o ddirgelwch. Mae James wedi bod yn dywysog ar hyd ei oes, ac ers iddo gael ei eni, mae wedi cael ei wthio fel etifedd Du cyntaf yr orsedd. Ond pan mae ei dad yn marw’n annisgwyl, caiff James ei goroni’n frenin yn ddwy ar bymtheg oed, ac mae ei fywyd yn newid am byth.

Pan aiff cariad James ar goll yn sydyn, mae amlenni bygythiol yn ymddangos yn y palas, ac mae clecs a sgandalau y mae e’n gwybod yn unig yn cael eu gollwng i’r cyhoedd. Wrth i’r hysbysydd dienw barhau i ddatgelu pob sgerbwd olaf yn y cwpwrdd brenhinol, mae James yn sylweddoli na ellir ymddiried yn ei gylch. #LongLiveTheScandal


Gossip Girl but make it royal – a Black LGBTQ+ royal reimagining full of scandalous secrets, rollercoaster romances and one hell of a mystery. James has been a prince all his life, and since he was born, he’s been thrust into the spotlight as the first Black heir to the throne. But when his father dies unexpectedly, James is crowned king at the tender age of seventeen, and his life irrevocably changes.

When James’ boyfriend suddenly goes missing, threatening envelopes appear in the palace, and gossip and scandals that only he knows are leaked to the public. As the anonymous informant continues to expose every last skeleton in the royal closet, James realises even those in his inner circle can’t be trusted. #LongLiveTheScandal

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
Cover of the book.
Somewhere Beyond the Sea - TJ Klune
0 customer review
£20.00
Cover of the book.
Killingly - Katharine Beutner
0 customer review
£9.99
Cover of the book.
Jack and Eve: Two Women In Love and At War - Wendy Moore
0 customer review
£20.00
Cover of the book.
The Diaries of Mr Lucas: Notes from a Lost Gay Life - Hugo Greenhalgh
0 customer review
£18.99
Cover of the book.
Just Happy to Be Here - Naomi Kanakia
0 customer review
£14.99
Cover of the book.
Rainbows, Unicorns, and Triangles: Queer Symbols Throughout History - Jessica Kingsley Publishers + Jem Milton
0 customer review
£12.99
Cover of the book.
Llanddafad - Gareth Evans-Jones + Lleucu Gwenllian
0 customer review
£8.99
Cover of the book.
Heaven - Emerson Whitney
0 customer review
£10.99
Cover of the book.
Displeasure Island - Alice Bell
0 customer review
£14.99
Cover of the book.
Homebody - Theo Parish
0 customer review
£14.99
Scroll to Top