The Amazing Edie Eckhart: The Big Trip – Rosie Jones + Natalie Smillie

£6.99

Helo! Fy enw i yw Edie Eckhart ac rwy’n 11 oed. Dwi ychydig yn wahanol. Mae gen i anabledd o’r enw parlys yr ymennydd, felly rwy’n siarad yn araf ac yn cwympo lawer. Nid yw erioed wedi fy mhoeni oherwydd dydw i erioed wedi gwybod dim byd arall.

Mae Edie Eckhart yn dod i arfer â bywyd yn yr ysgol uwchradd. Mae’n mynd yn dda hyd yn hyn – mae hi wedi dod o hyd i grŵp ffrindiau newydd ac mae ganddi’r tiwtor dosbarth gorau ERIOED. Ond wedyn mae’r ysgol yn trefnu trip gwersylla… gyda theithiau cerdded mwdlyd a gemau tîm. TRYCHINEB. Yr unig hwyl yw eistedd wrth y tân ac adrodd straeon.

Ar ben hynny mae Edie yn ceisio darganfod ble mae hi’n ffitio: a oes rhaid i chi ddiffinio pob cyfeillgarwch? A allwch chi fod yn awdur AC yn berfformiwr, neu a oes rhaid i chi ddewis rhwng y ddau? Mae Edie yn penderfynu cymryd rheolaeth o’r daith ysgol yn ôl… ac wrth wneud hynny, mae’n darganfod nad oes yn rhaid i chi ddiffinio’ch hun byth. Rydych chi’n ANHYGOEL yn union fel yr ydych!


Hello! My name is Edie Eckhart and I’m eleven years old. I’m a little bit different. I have a disability called cerebral palsy, so I talk slowly and fall over a lot. It’s never really bothered me because I’ve never known anything else.

Edie Eckhart is getting used to life at secondary school. It’s going well so far – she’s found a brand new friendship group and has the best form tutor EVER. But then the school organises a camping trip… complete with muddy walks and team games. It is a DISASTER. The only fun bit is sitting by the fire and telling stories.

On top of that Edie is trying to figure out where she fits in: do you have to define all friendships? And can you be a writer AND a performer, or do you have to choose between the two? Luckily Edie decides to take back control of the school trip… and in so doing, she discovers that you never have to define yourself. You are AMAZING just the way you are!

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.