Some Girls Do – Jennifer Dugan

£8.99

Yn y rhamant cwiar YA gyfoes hon, mae seren drac hoyw yn cwympo am frenhines harddwch deurywiol.

Mae Morgan, sy’n athletwr trac elitaidd, yn cael ei gorfodi i drosglwyddo ysgolion uwchradd yn hwyr yn ei blwyddyn hŷn achos ei bod yn cwiar, yn erbyn cod ymddygiad ei hysgol Gatholig breifat. Yno, mae’n cwrdd â Ruby, sydd â dau hobi: tincian gyda’i glas bach Ford Torino 1970 a chystadlu mewn pasiantau harddwch lleol i fyw breuddwydion ei mam ormesol. Mae’r ddau yn cael eu tynnu at ei gilydd ac ni allant wadu eu teimladau cynyddol. Ond er nad yw Morgan eisiau gorfod cadw eu perthynas yn gyfrinach, nid yw Ruby yn barod i ddod mas eto. Gyda’r ddwy ferch ar lwybr gwahanol tuag at fyw ei gwirionedd, a fyddan nhw’n gallu mynd y pellter gyda’i gilydd?


In this YA contemporary queer romance from the author of Hot Dog Girl, an openly gay track star falls for a closeted, bisexual teen beauty queen with a penchant for fixing up old cars. Now available in paperback!

Morgan, an elite track athlete, is forced to transfer high schools late in her senior year after it turns out being queer is against her private Catholic school’s code of conduct. There, she meets Ruby, who has two hobbies: tinkering with her baby blue 1970 Ford Torino and competing in local beauty pageants, the latter to live out the dreams of her overbearing mother. The two are drawn to each other and can’t deny their growing feelings. But while Morgan -out and proud, and determined to have a fresh start – doesn’t want to have to keep their budding relationship a secret, Ruby isn’t ready to come out yet. With each girl on a different path toward living her truth, will they be able to go the distance together?

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top