Skip to content

Real Life – Brandon Taylor

£9.99

RHYBUDD: Cynhwysir y nofel yma portreadau o gam-drin plant (yn gorfforol ac yn rhywiol), ymosodiad rhywiol, trais, hiliaeth, homoffobia, trais corfforol, defnydd alcohol, rhyw a marwolaeth.

Symudwyd Wallace, dyn Du, cwiar, i brifysgol yng nghanol America i gwblhau ei astudiaethau.  Ond, wrth iddo barhau i’w delio cyn-brofiadau trawmatig, mae hiliaeth rhai o’i chymdogion yn profi i fod yn ormod ac felly mae’n dechrau ystyried gadael ei yrfa academaidd yn gyfan gwbl.


CONTENT WARNING: This novel contains depictions of child abuse (physical and sexual), sexual assault, rape, racism, homophobia, physical violence, alcohol use, sex and death.

Wallace, is a Black, queer graduate student in the Midwest and daily, he grapples with racism (that is largely ignored by his white colleagues), homophobia and his traumatic past, not to mention his relationship with the questioning Miller.  The cumulative effect of these factors lead him to consider departing his program and academia entirely.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.