Queer Sex: A Trans and Non-Binary Guide to Intimacy, Pleasure and Relationships – Juno Roche

£12.99

Yn trafod dyheuad, rhyw a sut mae pobl draws yn ymwneud â’u cyrff a’u perthnasoedd mewn ffordd onest, mae’r casgliad hwn o gyfweliadau personol gyda ffigurau blaenllaw o’r gymuned draws ac anneuaidd yn alwad i’r gad am sut mae cymdeithas yn ystyried rhywedd a rhywioldeb.


Frankly discussing desire, sex and how trans people relate to their bodies and relationships, this collection of intimate interviews with leading figures from the trans and non-binary community is a call to arms for how society views gender and sexuality.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top