Skip to content

Pumpkin – Julie Murphy

£8.99

Dewch yn ôl i fyd annwyl Dumplin’ gan Julie Murphy – sydd nawr yn ffilm Netflix – yn y nofel olaf, llawen hon am drag, prom a chofleidio eich Brenhines fewnol.

Mae Waylon Russell Brewer yn fachgen tew, agored hoyw sy’n sownd yn nhref fach Clover City yng Ngorllewin Texas. Ei gynllun yw aros nes y gall raddio, symud i Austin gyda’i efaill, Clementine, ac o’r diwedd mynd yn Waylon Llawn fel y gall fyw ei gwirionedd Julie-the-hills-are-live-with-the-sound-of-music-Andrews.

Ond pan mae Clementine yn gwyro oddi wrth eu prif gynllun, mae Waylon yn taflu rhybudd i’r gwynt ac’n creu tâp clyweliad ar gyfer ei hoff sioe drag. Nid yw’n disgwyl i’w dâp gael ei rannu â’r ysgol gyfan… O ganlyniad, mae Waylon yn cael ei enwebu ar gyfer ‘prom queen’ a mae cariad Clem, Hannah Perez, yn cael ei henwebu ar gyfer ‘prom king’.

Mae Waylon a Hannah yn penderfynu mai dim ond un peth sydd i’w wneud: rhedeg – a gadael yr ysgol uwchradd gyda bang ddisglair. Ar hyd y ffordd, mae Waylon yn darganfod bod llawer mwy i redeg am prom, yn enwedig pan fydd yn treulio amser gyda’r enwebai brenin prom ciwt a chynhyrfus Tucker Watson.

Bydd angen i Waylon ddysgu mai’r cynllun gorau ar gyfer yfory yw byw heddiw… yn enwedig gyda chymorth rhai cyd- frenhinesau…


Return to the beloved world of Julie Murphy’s #1 New York Times bestselling Dumplin’—now a popular Netflix feature film starring Jennifer Aniston—in this fabulously joyful, final companion novel about drag, prom, and embracing your inner Queen.

Waylon Russell Brewer is a fat, openly gay boy stuck in the small West Texas town of Clover City. His plan is to bide his time until he can graduate, move to Austin with his twin sister, Clementine, and finally go Full Waylon so that he can live his Julie-the-hills-are-alive-with-the-sound-of-music-Andrews truth.

So when Clementine deviates from their master plan right after Waylon gets dumped, he throws caution to the wind and creates an audition tape for his favorite TV drag show, Fiercest of Them All. What he doesn’t count on is the tape getting accidentally shared with the entire school… As a result, Waylon is nominated for prom queen as a joke. Clem’s girlfriend, Hannah Perez, also receives a joke nomination for prom king.

Waylon and Hannah decide there’s only one thing to do: run—and leave high school with a bang. A very glittery bang. Along the way, Waylon discovers that there is a lot more to running for prom court than campaign posters and plastic crowns, especially when he has to spend so much time with the very cute and infuriating prom king nominee Tucker Watson.

Waylon will need to learn that the best plan for tomorrow is living for today… especially with the help of some fellow queens…

Add to CompareAdded
Categories: ,

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.