Please Miss: A Heartbreaking Work of Staggering Penis – Grace Lavery

£14.99

Cofiant o drawsnewid rhywedd sy’n dawns ar draws genres ydy Please Miss – yn rhwygo’r llyfr rheolau, mae’n wahanol i unrhyw beth rydych chi erioed wedi’i ddarllen o’r blaen.

Mae Grace Lavery yn ‘druggie’ diwygiedig, yn omnirywiol anniwygiedig llawn anhrefn, a 100% yn menyw naturiol ac anghenfil hormon synthetig benywaidd. Sut gallai ei stori fod yn syml pan nad yw hi? Mae adrodd ei hanes yn galeidosgopig, yn wyllt ac yn hyawdl: mae Grace yn perfformio yn Sunset Boulevard David Lynch a’n cael ei hailraglennu fel femmebot o’r 1960au; mae hi’n cael ei thargedu â llythyrau dienw oddi wrth gabal dirgel o glowniau; mae hi’n ysgrifennu maniffesto sosialaidd wedi’i guddio fel parodi porn o QI (neu ai fel arall?).

Wrth i Grace ymbalfalu tuag at hunaniaeth draws newydd, mae hi’n trio ar ddwsinau o leisiau gwahanol, gan greu cot o liwiau niferus. Mae’r canlyniad yn ddisglair, unigryw a bythgofiadwy.

Yn frawychus o ddoniol ac yn ddidostur o glyfar, mae Please Miss yn rhoi’r hyn y daethom amdano, yna’n ein taro yn ein hwynebau ac yn gorchymyn i ni ddod eto.


A memoir of gender transition and recovery from addiction, a dance across genres, a ripping-up of the rulebook, Please Miss is unlike anything you’ve ever read before.

Grace Lavery is a reformed druggie, an unreformed omnisexual chaos Muppet, and a 100 per cent, all-natural, synthetic female hormone monster. How could her story be straightforward when she is anything but? The telling of her tale is kaleidoscopic, wild and audacious: Grace performs in a David Lynch remake of Sunset Boulevard and is reprogrammed as a 1960s femmebot; she is targeted with anonymous letters from a mysterious cabal of clowns; she writes a socialist manifesto disguised as a porn parody of QI (or is it vice versa?).

As Grace fumbles toward a new trans identity, she tries on dozens of different voices, creating a coat of many colours. The result is dazzling, unique and unforgettable.

Startlingly funny and ruthlessly smart, Please Miss gives us what we came for, then slaps us in the face and orders us to come again.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.