None of the Above: Reflections on Life Beyond the Binary – Travis Alabanza

£16.99

Yn None of the Above, mae Travis Alabanza yn dadansoddi saith gwahanol frawddeg mae pobl wedi dweud amdanyn nhw a’u rhywedd.

Brawddegau sydd wedi aros gyda nhw; brawddegau sydd wedi cael effaith er gwell neu er gwaeth; brawddegau sy’n siarad i faterion eang mewn byd sy’n mynnu bod rhaid i rywedd bod yn ddeuaidd.

Trwy’r brawddegau yma, sy’n cynnwys profiadau personol fel person Du, aml-hil, dosbarth gweithiol, traws ac anneuaidd, mae Travis Alabanza yn troi drych nôl ar gymdeithas, i wneud i ni cwestiynu y fframwaith rydyn ni’n byw ynddo a sut rydym yn trin ein gilydd.


‘When you are someone that falls outside of categories in so many ways, a lot of things are said to you. And I have had a lot of things said to me.’

In None of the Above, Travis Alabanza examines seven sentences people have directed at them about their gender identity. Sentences that have stayed with them; sentences that have impacted them for better and for worse; sentences that speak to the broader issues raised by a world that insists that gender must be a binary.

Through these sentences, which include some of their most personal transformative experiences as a Black mixed-race, working-class, non-binary trans person, Travis Alabanza turns a mirror back on society, giving us reason to question the very framework in which we live and the ways we treat each other.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.