Mommy, Mama, and Me – Leslea Newman

£5.99

Dyma lyfr rhythmig gyda darluniau ag apêl gyffredinol yn dangos plentyn bach yn treulio’r diwrnod gyda’u mamau. O gudd-a-cheisio i wisgo lan, yna amser bath a chusan nos da, does dim terfyn ar yr hyn y gall teulu cariadus ei wneud gyda’i gilydd.

Rhannwch y cariad rhwng rhieni o’r un rhyw a’u plant.


Rhythmic text and illustrations with universal appeal show a toddler spending the day with its mommies. From hide-and-seek to dress-up, then bath time and a kiss goodnight, there’s no limit to what a loving family can do together.

Shares the loving bond between same-sex parents and their children.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top