Memorial – Bryan Washington

£8.99

RHYBUDD: Mae’r nofel yma yn cynnwys portreadau o drais domestig (corfforol), cam-drin plant (yn nghorfforol ac yn emosiynol), godineb, noethni, rhyw, hiliaeth, homoffobia a thrais (corfforol a rhywiol).

Cariadon yw Benson a Mike, ond, nid yw popeth ym mherffaith.  Mae eu perthynas yn gwaethygi pan ddaw mam Mike o Siapan aros â nhw. Cyn iddi gyrraedd, gadwyd Mike eu cartref i fynd i Siapan ei hun, i edrych ar ôl ei dad, sy’n gorfodi Benson i ddiddanu rhywun nid ydy o wedi cwrdd o’r blaen.


CONTENT WARNING: This novel contains depictions of domestic abuse (physical), child abuse (physical and emotional), adultery, nudity, sex, racism, homophobia and violence (physical and sexual).

Benson and Mike are partners.  Just barely.  Living in Houston, Mike’s mother comes to visit them from Japan.  However, before she arrives, Mike heads to Japan himself to look after his ailing father, leaving Benson to entertain a person he’s never met.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top