Love is for Losers – Wibke Brueggemann

£7.99

Golwg chwerthinllyd ar gariad cyntaf, colled a cheisio osgoi merch eich breuddwydion.

Am fynegiant gwirion yw ‘syrthio mewn cariad.’ Fel ti’n syrthio i ffos neu rywbeth. Efallai bod angen i bobl edrych i ble maen nhw’n mynd.

O ran Phoebe Davis, rhaid osgoi cariad ar bob cyfrif. Pam fyddech chi’n treulio’ch bywyd yn poeni am rywbeth sy’n eich troi’n foron llwyr? Os yw ei ffrind gorau Polly yn unrhyw beth i fynd heibio, mae arogl cyntaf perthynas yn gwneud i chi anghofio am eich ffrindiau (fel, helo?), cael obsesiwn â rhyw a siarad yn gyson am berson sydd yn bendant ddim mor wych ag y credwch eu bod.

Felly nid yw Phoebe yn mynd i syrthio mewn cariad, byth. Ond yna mae hi’n cwrdd ag Emma. . .

Mae Love is for Losers yn nofel ddoniol, llawn bywyd am yr holl bethau mawr: cariad, rhyw, marwolaeth, teulu, torcalon, cathod bach… a chusanau sy’n troi’r byd i gyd wyneb i waered.


A laugh out loud look at first love, loss and trying to avoid the girl of your dreams.

What a stupid expression that is in the first place: To fall in love. Like you fall into a ditch or something. Maybe people need to look where they’re going.

As far as Phoebe Davis is concerned, love is to be avoided at all costs. Why would you spend your life worrying about something that turns you into a complete moron? If her best friend Polly is anything to go by, the first sniff of a relationship makes you forget about your friends (like, hello?), get completely obsessed with sex (yawn) and bang on constantly about a person who definitely isn’t as great as you think they are.

So Phoebe isn’t going to fall in love, ever. But then she meets Emma. . .

Love is for Losers by Wibke Brueggemann is a hilarious, life-affirming novel about all the big stuff: love, sex, death, family, heartbreak, kittens… and kisses that turn the whole world upside down.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top