Let’s Get Back to the Party – Zak Silah

£20.99

Wrth i Sebastian, sy’n athro, darganfod bod o’n genfigennus o’r rhyddid mae ei disgyblion cwiar nawr yn cael i fyw yn rhydd, o gymharu â’i phrofiad o pan oedd yn tyfu lan, mae Oscar yn cysylltu ag eicon hyn a wnaeth byw trwy’r pandemig AIDS yn y nofel yma sy’n myfyrio ar ddyfodol ‘diwylliant hoyw’.

Felly pan fydd yn rhedeg i mewn i’w ffrind plentyndod Oscar Burnham mewn priodas yn Washington, D.C., ni all helpu ond ei weld fel ail gyfle. Nawr yn dri deg pump, nid yw’r dynion wedi gweld ei gilydd mewn degawd. Ond nid oes gan Oscar unrhyw ddiddordeb yn eu hanes a rennir. Yn lle hynny, mae wedi ei gythruddo gan yr hyn y mae’n ei ystyried yn farwolaeth diwylliant hoyw: bariau’n drech na phartïon bachelorette; ffrindiau’n priodi, yn cael babanod.

Tra bod Oscar a Sebastian yn brwydro i ddod o hyd i’w lle mewn byd sy’n newid yn gyflym, mae pob un yn cael ei dynnu i mewn i gyfeillgarwch traws-genhedlaeth sy’n troedio’r llinell rhwng cenfigen ac obsesiwn: Sebastian gydag un o’i fyfyrwyr ac Oscar gydag eicon hŷn o oes AIDS. Ac wrth iddyn nhw wrthdaro dro ar ôl tro, rhaid i’r ddau ddyn ddod i gyfrif nid yn unig gyda’i gilydd, ond gyda nhw eu hunain.

 


It’s just weeks after the historic Supreme Court marriage equality ruling, and all Sebastian Mote wants is to settle down. A high school art history teacher, newly single and desperately lonely, he envies his queer students their freedom to live openly the youth he lost to fear and shame.

So when he runs into his childhood friend Oscar Burnham at a wedding in Washington, D.C., he can’t help but see it as a second chance. Now thirty-five, the men haven’t seen each other in a decade. But Oscar has no interest in their shared history. Instead, he’s outraged by what he sees as the death of gay culture: bars overrun with bachelorette parties; friends getting married, having babies.

While Oscar and Sebastian struggle to find their place in a rapidly changing world, each is drawn into a cross-generational friendship that treads the line between envy and obsession: Sebastian with one of his students and Oscar with an older icon of the AIDS era. And as they collide again and again, both men must come reckon not just with one another, but with themselves.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.