Skip to content

Lark & Kasim Start a Revolution – Kacen Callender

£8.99

Pan mae Lark, awdur anneuaidd, niwroamrywiol ac uchelgeisiol 17 oed yn esgus mai nhw sydd wedi creu edefyn firaol y mae eu cyn-ffrind gorau, Kasim, wedi’i bostio’n ddamweiniol ar eu cyfrif Twitter, gan ddatgan ei gariad di-alw, mae pethau’n mynd mas o law yn gyflym… Wrth i gelwydd Lark ddyfnhau a maen nhw’n dechrau perthynas enwog, mae Lark yn chwilio am y dewrder i ddweud y gwir a darganfod sut y gall eu hunan-gariad fod yn chwyldroadol.


When 17-year-old nonbinary, neurodivergent and aspiring writer Lark pretends that they are the creator of a viral thread that their ex-best friend, Kasim, accidentally posted onto their Twitter account, declaring his unrequited love, things get out of hand fast. As Lark’s lie deepens and they begin a famous relationship with their own crush, Lark searches for the courage to speak the truth and discover how their own self-love can be a revolution.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Weight279 g